Gratis

0
Tillgång till över 25 dokumentverktyg
Begränsad filbehandling
Annonser
ZIP nedladdning
Automatisk borttagning av filer

Premium

Anpassad prissättning
Beta
Tillgång till över 25 dokumentverktyg
Obegränsad dokumentbehandling, ingen timbegränsning
Maximal filstorlek: 512 MB
Tidig tillgång till betaverktyg
Inga annonser
ZIP nedladdning
Automatisk borttagning av filer
Uppgift prioritet
Lagring av filer
Fildelning